Великобірківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Новини

Дата: від до Скинути

Відбулося перше у цьому році засідання виконкому селищної ради

Відбулося перше у цьому році засідання виконкому селищної ради

       26 січня 2017 року о 1500 год. відбулося перше у цьому році засідання виконавчого комітету Великобірківської селищної ради сьомого скликання. Загалом було розглянуто двадцять три питання порядку денного. Розпочалось засідання із доповіді головного бухгалтера селищної ради Конотопської О.В. про виконання селищного бюджету за дванадцять місяців 2016 року. За підсумками року селищний бюджет  по доходах виконано на 152% від запланованого.               

10:27 27.01.2017

Проведено семінар-навчання щодо заповнення та подання електронних декларацій

Проведено семінар-навчання щодо заповнення та подання електронних декларацій

25 січня 2017 року, в залі засідань Великобірківської селищної  ради пройшов семінар-навчання щодо заповнення та подання електронних декларацій у 2017 році відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».       

14:48 26.01.2017

СЕЛИЩНИМ ГОЛОВОЮ ПРОВЕДЕНО АПАРАТНУ НАРАДУ

СЕЛИЩНИМ ГОЛОВОЮ ПРОВЕДЕНО АПАРАТНУ НАРАДУ

      В понеділок, 23 січня, під керівництвом селищного голови Романа Мацелюха було проведено щотижневу апаратну нараду за участю працівників виконавчого апарату ради, директора КП «Добробут», начальника Великобірківської МПО, доглядача селищного кладовища, завідуючої Великобірківським ДНЗ ясла-сад.                            

13:13 23.01.2017

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

        Відповідно до положень статті 24 Закону України «Про електроенергетику» (далі - Закон) електропередавальні організації зобов'язані забезпечувати належний технічний стан та організацію експлуатації об'єктів електроенергетики відповідно до вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання, надійне та якісне постачання (транспортування) енергії згідно з умовами ліцензій та договорів.                   Енергопостачальники несуть відповідальність перед споживачами електричної енергії у розмірі двократної вартості недовідпущеної електричної енергії у разі переривання електропостачання з вини енергопостачальника (згідно з умовами договору на постачання електричної енергії). (частина тринадцята статті 24 Закону).                                                                  У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої внаслідок дій або бездіяльності енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії (частина чотирнадцята статті 24 Закону).                                                                                                                                                        Відносини між громадянами (споживачами електричної енергії) та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (далі – Правила).                           Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1 до Правил) (далі – Типовий договір) і укладається на три роки.                                      Відповідно до пункту 13 Типового договору енергопостачальник зобов'язується, зокрема, забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором про користування електричною енергією, гарантувати безпечне користування послугами, пов'язаними з електропостачанням, а також розглядати звернення споживача щодо надання послуг, пов'язаних із постачанням електричної енергії. При цьому, згідно з положеннями пунктів 43, 45 Правил енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначених законодавством. У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії. Разом із тим зазначаємо, що відповідно до пунктів 49-52 Правил у разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку 2 до Правил). Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів – у сільській місцевості споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі. У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування. Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій. У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача.                            У разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором, як це передбачено пунктом 46 Правил.                                                                              Однак, відповідно до пункту 47 Правил енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача.                                                                                              Відповідно до абзацу восьмого пункту 42 Правил, споживач зобов'язаний узгоджувати з енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності. Не дотримання споживачами зазначених вимог в подальшому може привести до погіршення якості електричної енергії, яка постачається енергопостачальником. Відповідно до пункту 53 Правил, якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди щодо користування електричною енергією, її оплати, збереження приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку. Відповідно до положень пункту 38 Правил енергопостачальник зобов'язується розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені законодавством; приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів. При цьому, відповідно до пункту 1.1 постанови НКРЕ від 08.08.2013 № 1070 «Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1416/23948, одним з основних завдань кол-центрів є надання інформаційних послуг абонентам шляхом обробки їх вхідних звернень, що надходять, зокрема, через засоби телекомунікації.

11:50 21.01.2017

СТАРТУВАЛА ДРУГА ХВИЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ В УКРАЇНІ

СТАРТУВАЛА ДРУГА ХВИЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ В УКРАЇНІ

     До 1 квітня 2017 року електронні декларації мають заповнити особи, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також із 1 січня 2017 року суб'єкти декларування мають повідомляюти НАЗК про суттєві зміни у своєму в майновому стані, якщо отриманий ними дохід, придбане майно перевищують суму у розмірі 50 прожиткових мінімумів (станом на 01.01.2017- 80 тис. гривень), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.      У НАЗК зазначили, що з набуттям чинності Закону України "Про Вищу раду правосуддя", яким внесено зміни до Закону України "Про запобігання корупції", змінено коло осіб, які мають подавати е-декларації. Відтак, дія антикорупційного закону в частині фінансового контролю не поширюється на певні категорії посад, а саме: посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО; охорони здоров'я (окрім керівників закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня); освіти (крім керівників ВНЗ та їх заступників); науки (крім президентів, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів, інших членів Президії Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами, керівників НДІ та інших наукових установ); культури; мистецтв; відновлення та збереження національної пам'яті; фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.                                                 Джерело: http://ua.censor.net.ua/news/424099/druga_hvylya_elektronnogo_deklaruvannya_startuvala_v_ukrayini_nazk

17:14 20.01.2017

Відбулися громадські слухання щодо розроблення детальних планів впорядкування територій земельних ділянок в смт. Великі Бірки

Відбулися громадські слухання щодо розроблення детальних планів впорядкування територій земельних ділянок в смт. Великі Бірки

        17 січня 2017 року в сесійній залі Великобірківської селищної ради відбулися громадські слухання щодо розроблення детальних планів впорядкування територій земельних ділянок в смт. Великі Бірки, а саме:                                                                                                                                                

19:33 17.01.2017

ТИМЧАСОВО ВІЛЬНІ КОШТИ ВЕЛИКОБІРКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ БУДУТЬ РОЗМІЩУВАТИСЬ В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ТИМЧАСОВО ВІЛЬНІ КОШТИ ВЕЛИКОБІРКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ БУДУТЬ РОЗМІЩУВАТИСЬ В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

          11 січня 2017 року о 16 00 годин в приміщенні Великобірківської селищної ради відбувся конкурс щодо розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках банків у 2017 році, участь в якому взяли чотири державні банки, а саме: Тернопільська філія АТ «Укрексімбанк», Тернопільське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», Тернопільська філія ПАТ КБ «Приватбанк», Тернопільське обласне управління «Укргазбанк».                                                                                                             Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р.№ 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», розміщення тимчасово вільних коштів можливе в банках, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.             Розглянувши подану документацію та враховуючи вище перелічені критерії,  комісія одноголосно визначила переможцем ПАТ КБ «Приватбанк», який за інших рівних умов запропонував найвищу відсоткову ставку 19.0% за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

19:21 11.01.2017

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь