Великобірківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Як усиновити дитину

Фото без опису

Порядок усиновлення дитини в Україні.

Під час воєнного стану порядок усиновлення дітей, визначений українським законодавством не спрощується та не змінюється. Усиновлення дітей в умовах воєнного стану здійснюється виключно відповідно до норм законодавства України.

Відповідно до Конвенції про права дитини дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення, має право на особливий захист і допомогу, що надається державою, в тому числі і можливість її усиновлення з урахуванням насамперед найкращих інтересів дитини для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Порядок усиновлення дитини в Україні регулюється Сімейним кодексом України та Порядком провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905.

Необхідно наголосити, що в умовах війни усиновлення дітей, провадиться лише в тих регіонах, де немає активних воєнних дій та працюють в звичному режимі органи державної влади України та місцевого самоврядування, і тільки по відношенню до тих дітей, щодо яких вдалося встановити вичерпні обставини життя їхніх батьків або інших родичів. Крім того, суди тимчасово не здійснюють повною мірою своїх повноважень, а тому в багатьох областях України не можливо організувати процес усиновлення.

Усиновлення - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду

Шлях усиновлювача:

 • Одержання консультації про усиновлення в службі у справах дітей за місцем свого проживання.
 • Збір документів.
 • Подання до служби у справах дітей за місцем свого проживання заяви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та відповідних документів.
 • Обстеження представником служби у справах дітей умов проживання майбутніх кандидатів в усиновлювачі.
 • Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем.
 • Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.
 • Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.
 • Знайомство та встановлення контакту з дитиною.
 • Подання заяви про усиновлення дитини до служби у справах дітей за місцем її проживання.
 • Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
 • Подання заяви та документів до суду, судове засідання щодо розгляду питання усиновлення.
 • Отримання рішення суду про усиновлення дитини.
 • Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини.
 • Передача дитини усиновлювачам.
 • Здійснення працівниками служби у справах дітей контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (працівники служби у справах дітей щорічно відвідують сім'ю протягом перших трьох років після усиновлення, в подальшому - однин раз на три роки до досягнення дитиною повноліття).
Хто може бути усиновлювачем?
Згідно ст. 211 Сімейного Кодексу України усиновлювачем дитини може бути:
- дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
- особа має бути старша за дитину не менш як на 15 років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років;
- подружжя;
- особи, які проживають однією сім'єю;
- якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.
При цьому кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, необмежена.

 

До заяви додаються такі документи:

 • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС;
  у разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;
  сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї повинна бути не менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;
 • копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 • висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за встановленою формою;
 • засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
 • довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.
У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.
Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявників не допускається.
Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі. По закінченню строку дії будь-якого з документів його необхідно поновити та долучати до справи кандидатів в усиновлювачі.

Що необхідно зробити, щоб усиновити дитину?
 
Крок 1. Звернутися з письмовою заявою про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем свого проживання та зібрати документи.
Разом із заявою подаються такі документи:
- копія паспорта;
- довідка про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органом Державної Фіскальної Служби;
- копія свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі);
- висновок про стан здоров’я кожного заявника;
- засвідчена нотаріально письмова згода 2-го з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органом внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
- копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
- довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
У разі коли громадяни України, які бажають усиновити дитину, є її родичами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, така довідка не подається.
Довідково! 10 липня 2019 року Уряд прийняв постанову № 603 „Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”. Нормами цієї постанови передбачено введення обов’язкової підготовки для громадян України, які виявили бажання усиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування.
Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.
 
Крок 2. Очікувати результатів перевірки поданих документів. Після отримання заяви та документів служба у справах дітей протягом 10-ти робочих днів:
- перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;
- проводить бесіду із заявниками;
- складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників;
- розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок і в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.
Облік дітей, які можуть бути усиновлені, здійснюється службами у справах дітей за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
 
Крок 3. Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі після взяття їх на облік ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами.
Інформація про дітей, які перебувають на місцевому обліку, надається кандидатам в усиновлювачі в порядку черги відповідно до вимог ст. 213 Сімейного кодексу України.
Протягом строку перебування на обліку кандидатів в усиновлювачі служба у справах дітей постійно ознайомлює їх з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені. Також, кандидати в усиновлювачі можуть самостійно звертатися до будь-якої служби у справах дітей на території України з метою отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені та отримати направлення на знайомство з дітьми.
Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитися з дитиною, не пізніше ніж на наступний робочий день видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. Не допускається видача кандидатам в усиновлювачі направлення для одночасного знайомства з двома і більше дітьми, які не є між собою братами і сестрами, крім випадків, коли усиновлюються діти з інвалідністю, які виховуються в закладах або сім’ях, що перебувають в межах однієї області.
Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більш як на 10 робочих днів для проведення додаткового медичного обстеження дитини виключно у державному або комунальному закладі охорони здоров’я в присутності представника служби у справах дітей та дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, чи прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника.
Після знайомства з дитиною для встановлення з нею контакту кандидати в усиновлювачі мають право щодня протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання (перебування) та спілкуватися з нею у час, визначений керівником закладу, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, але не менш як три години на день. Після встановлення контакту з дитиною, якщо кандидати в усиновлювачі виявили бажання усиновити дитину звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання її усиновити. Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 робочих днів від дня надходження заяви кандидатів в усиновлювачі з'ясовує, чи згодна дитина на усиновлення, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, та готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
Кандидати в усиновлювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з дитиною до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.
Якщо до закінчення строку дії направлення кандидати в усиновлювачі не подали до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини заяву про бажання усиновити дитину, вважається, що вони відмовилися від усиновлення.
 
Крок 4. Звернення до суду.
Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини. Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду. Усиновлювач зобов’язаний особисто забрати дитину з місця її проживання після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення у присутності представника служби у справах дітей.
 
Державна підтримка сімей, які усиновили дитину
Особа, яка усиновила дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, має право:
- на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (при усиновленні дитини віком старше трьох років);
- на грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при народженні першої дитини. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
 
Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.
Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення ними 18 років. Крім того, щороку протягом перших 3-х років після усиновлення дитини перевіряються умови її проживання та виховання. В подальшому така перевірка здійснюватиметься один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.
 
Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Служба у справах дітей Великобірківської селищної ради у смт Великі Бірки вул. Грушевська 53, тел.: (0352) 49 22 62, Е-mail: rada@v-birky-gromada.gov.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь